Hizmetler

Zemin Etütleri

Bina ve bina türü mühendislik yapıları için Zemin ve Temel Etüdü Uygulama ve Esasları Rapor Formatına uygun uzman Jeoloji ve Jeofizik Mühendislerimiz tarafından saha, laboratuvar ve büro çalışmalarını tamamlayarak ilgili mühendislik disiplinlerine Veri ve Geoteknik Raporlar sunulmaktadır.

Yeraltısuyu Araştırmaları

Su sondajı öncesinde en uygun lokasyonun ve derinliğinin belirlenebilmesi amacıyla, inceleme alanında firmamız bünyesinde konusunda uzman mühendisler tarafından gerekli Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalar yapılarak yeraltısuyu potansiyeli belirlenmektedir.

Kuyu Ruhsatları

167 sayılı YAS kanununa göre, saha üzerinde gerekli sondaj çalışmalarını yapabilmek için DSİ tarafından gerekli izinlerin alınması gerekir. Firmamız bünyesinde bulunan yetkin mühendisler ile DSİ isterleri doğrultusunda hazırlanan Arama ve Kullanma belgeleri en kısa sürede sonuçlandırılır.

Hidrojeoloji

ÇED oluru kapsamında, DSİ tarafından verilen görüşlere istinaden veya özel kapsamlar gereği istenilen Hidrojeolojik Etütler sahada ve ofis çalışmaları ile gerçekleştirilir. Bölgenin Hidrojeolojik özellikleri belirlenerek projenin varsa etkileri, bertaraf yöntemleri vs. irdelenir ve raporlandırılır.

Galeri

Web Tutorial Plus - Demo

İmar Planı Çalışmaları

Malatya -Sivas Yamadağı Kayak Tesisi İmar Planına Esas Jeolojik Jeofizik ve Jeoteknik Etüt Çalışmaları.

Daha Fazla
Web Tutorial Plus - Demo

Güzergah Etüdü

Samsun-Kalın (SA-KA) Hattı Modernizasyonu Etüt Çalışmaları.

Daha Fazla
Web Tutorial Plus - Demo

Maden Etütleri

Kale Maden Çanakkale Biga İlçesi'nde Endüstriyel Hammadde Araştırılması.

Daha Fazla
Web Tutorial Plus - Demo

Hidrojeolojik Raporlar

Malatya Pütürge İlçesi 201500.. ' Nolu Adana Çimento'ya Ait Ruhsat Sahası Hidrojeolojik Rapor Çalışmaları.

Daha Fazla

Design by 3EM